Regeling bij afwezigheid

Vakantie en Nascholing

Wanneer een van de huisartsen afwezig is in verband met vakantie of nascholing blijft de praktijk open en zal er in de praktijk zo nodig een waarnemend arts aanwezig zijn. Deze kan beschikken over alle aanwezige medisch gegevens en wordt bijgestaan door de praktijk-assistente.

De praktijk kan bij uitzondering gesloten zijn. Voor spoedeisende medische hulp zal dan worden waargenomen door de andere huisartsen in Weesp.